Znak Vatikánu

Bohoslužby, poutě a procesí

v regionu Šumavy

Znak Vatikánu
Procesí


Bavorská Ruda (SRN)
Čachrov
Hamry
Hartmanice
Hojsova Stráž
Horní Vltavice
Kašperské Hory
Klatovy
Kvilda
Nýrsko
Rejštejn
Srní
Stachy
Strážov
Sušice
Vacov
Vimperk
Zdíkov
Zelená Lhota
Železná Ruda

Na začátekBavorská Ruda

Kostel sv. Jana Nepomuckého (lokalizace na mapě)
 Bohoslužba slova
 --------------------------------
 Pondělí           7:10
 Úterý a středa       19:00
 Čtvrtek, pátek a sobota   7:10

 Mše svatá
 --------------------------------
 Neděle       9:00 a 19:00

Na začátekČachrov

Kostel sv. Václava v Čachrově
 Mše svatá
 --------------------------------
 Neděle           11:15
Pouť - 28.9., zasvěcena sv. Václavovi, 16.5. zasvěcena sv. Janu Nepomuckému (Čachrov)

Pouť - 26.7., zasvěcena sv. Anně (Javorná)

Pouť - 26.7., zasvěcena sv. Anně (Kunkovice)

Posvícení - třetí neděle v říjnu, Havelské posvícení


Na začátekHamry

Kostel Bolestné Panny Marie (lokalizace na mapě)

 Mše svatá
 --------------------------------
 Druhá neděle v měsíci    9:45
Pouť - 15.8., zasvěcena sv. Marii

Procesí - 11.7., vysvěcení kaple


Na začátekHartmanice

Kostel sv. Kateřiny (lokalizace na mapě)

 Bohoslužba slova
 --------------------------------
 Čtvrtek          18:00

 Mše svatá
 --------------------------------
 Neděle           18:00
Kostel sv. Vintíře v Dobré Vodě (nedaleko Hartmanic) výroční bohoslužby

Pouť - poslední týden v měsíci listopadu, zasvěcena sv. Kateřině (Hartmanice)

Pouť - druhý týden v měsíci červnu, zasvěcena sv. Antonínu (Kundratice)

Pouť - první týden v měsíci červnu, ke kapli sv. Vintíře na Březníku (Dobrá Voda)


Na začátekHojsova Stráž

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (lokalizace na mapě)

 Mše svatá
 -----------------------------------------------
 Čtvrtá neděle v měsíci (pouze v létě)   9:45

Na začátekHorní Vltavice

 Mše svatá
 --------------------------------------
 1., 3. a 5. neděle v měsíci   16:00

Na začátekKašperské Hory

Děkanský kostel sv. Markéty

 Bohoslužba slova
 -----------------------------------
 Pátek       17:00 (zimní čas)
 Pátek       18:00 (letní čas)

 Mše svatá
 -----------------------
 Neděle       8:30
Hřbitovní kostel sv. Mikuláše

Hřbitovní kaple sv. Anny

Poutní kaple Panny Marie Sněžné

Kaplička u Harantů, barokní

Pouť - první neděle v měsíci srpen, pouť Panny Marie Sněžné


Na začátekKlatovy

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (lokalizace na mapě)

 Mše svatá
 --------------------------------
 Neděle           8:30
Děkanský kostel Narození Panny Marie (lokalizace na mapě)

 Mše svatá
 --------------------------------
 Denně           18:00
Pouť - druhá neděle v měsíci červenec


Na začátekKvilda

Kostel sv. Štěpána
 Mše svatá
 --------------------------------
 Druhá neděle v měsíci   14:00

Na začátekNýrsko

Gotický farní kostel sv. Tomáše (lokalizace na mapě)

 Bohoslužba slova
 --------------------------------
 Pondělí, středa, pátek   18:30
 Sobota           7:00

 Mše svatá
 --------------------------------
 Neděle           8:00
Pouť - první neděle v měsíci červenec, zasvěcena sv. Tomáši

Pouť - 26.7., zasvěcena sv. Anně (Dešenice)

Pouť - 12.9., zasvěcena sv. Marii (Milence)

Pouť - poslední neděle v měsíci červen, zasvěcena sv. Janu Křtiteli (Janovice n. Úhlavou)

Posvícení - třetí neděle v měsíci říjen, Havelské posvícení


Na začátekRejštejn

 Bohoslužba slova
 --------------------------------
 Pondělí          17:00

 Mše svatá
 --------------------------------
 Sobota           17:00

Na začátekSrní

Kostel Nejsvětější Trojice (lokalizace na mapě)

 Mše svatá
 --------------------------------
 Neděle           15:00
Pouť - 15.8., první sobota po datu, Nanebevzetí Panny Marie


Na začátekStachy

Hřbitovní kostel Panny Marie

Kostel Navštívení Panny Marie

 Mše svatá
 --------------------------------
 Neděle           10:00
Pouť - 7. července


Na začátekStrážov

Kostel sv. Jiří

 Mše svatá
 --------------------------------
 Neděle           10:15
Pouť - 4. neděle v dubnu zasvěcena sv. Jiří

Pouť - 2. neděle v září zasvěcena Nanebevzetí P. Marie


Na začátekSušice

Kaple Anděla strážce (lokalizace na mapě)

Kostel Panny Marie (lokalizace na mapě)

Kostel svatého Felixe (lokalizace na mapě)

 Bohoslužba slova
 --------------------------------
 Pondělí až pátek      8:00
 Mše svatá
 --------------------------------
 Neděle           17:15
Kostel svatého Václava (lokalizace na mapě)

 Bohoslužba slova
 --------------------------------
 Pondělí až pátek      18:00
 Sobota           17:15
 Mše svatá
 --------------------------------
 Neděle           8:30
 Dětská mše
 --------------------------------
 Neděle           9:45
Pouť - 10.8., zasvěcena sv. Vavřinci (Hrádek u Sušice)

Pouť - 25.7., v neděli po datu, zasvěcena - sv. Jakub Větší (Kolinec)

Pouť - první neděle v září, se mší u kaple Anděla strážce


Na začátekVacov

 Mše svatá
 --------------------------------
 Neděle           11:00

Na začátekVimperk

 Mše svatá
 --------------------------------
 Neděle        8:00, 18:00

Na začátekZdíkov

 Mše svatá
 --------------------------------
 Neděle           18:00
Pouť - 8. září Kaplička U lizu

Pouť - 15. září v obci


Na začátekZelená Lhota

Kostel sv. Wolfganga (lokalizace na mapě)

 Mše svatá
 ---------------------------------------------
 První, třetí a pátá neděle v měsíci   9:45

Na začátekŽelezná Ruda

Kostel Panny Marie Pomocné z hvězdy (lokalizace na mapě)

 Bohoslužba slova
 --------------------------------
 Čtvrtek
  leden, únor       18:00
  červenec, srpen     19:00

 Mše svatá (s nedělní platností)
 --------------------------------
 Sobota
  v létě          17:00
  v zimě          16:00
Pouť - první sobota v měsíci září, zasvěcena Panně Marii Pomocné z hvězdy

Procesí - první sobota v měsíci září, zasvěcena Panně Marii Pomocné z hvězdy, poslední sobota v měsíci září, po křížové cestě ke kapli sv. Anny na Hladovém vrchu


[Domovská stránka Retour]
Copyright © 1996 - 2014,
Retour a www.sumava.cz (Šumava.CZ)
Všechna práva vyhrazena.

Apartmány Stará Pošta Apartmány Rudík směnárna RetourEx

Šumava