Kostel Panny Marie Pomocné z hvězdy

v Železné Rudě

Kostel
Katolický kostel byl postaven v letech 1729 - 32 hrabětem Wolfem Jindřichem Nothafem, majitelem zdejšího panství. Půdorys kostela tvoří šesticípou hvězdu. I mohutná cibulovitá kopule je zakončena, místo obvyklým křížem hvězdou. Zvonička byla dostavěna později v roce 1777. Stavbu kopule provedl zdejší tesař Matyáš Lehner.

Interiér kostela
Interiér kostela
Hlavní oltář zdobí obraz Panny Marie, který pochází z roku 1854 a je kopií obrazu od Lukáše Cranacha st., který je v Insbrucku. Významná kopie je v kapucínském klášteře v Pasově. Sochy na oltáři představují sv. Jindřicha II. a jeho manželku Kunhutu, patrony zakladatelů kostela a sklářů. Kříž nad svatostánkem je z rubínového skla s výbrusy a zlacen. Byl zhotoven v brusírně skla Eichinger. Nad oltářem je socha Boha Otce Stvořitele, oltář Boha Syna - Vykupitele je napravo a symbol Ducha svatého v podobě holubice je na kazatelně. Nad kazatelnou je socha Krista dobrého Pastýře.

Boční oltář vpravo je oltář sv. Kříže s Bolestnou Pannou Marií, krásná barokní práce neznámého mistra. Další oltář patří sv. Magdaleně se sochami sv. Zachariáše a Alžběty, rodičů Jana Křtitele. Vzadu je oltář sv. Floriána, patrona hasičů a ochránce před ohněm.

Vlevo vpředu je oltář sv. Jana Nepomuckého se sochami sv. Jana Křtitele a sv. Antonína z Padovy. Před oltářem je křtitelnice vytesaná ze šumavské žuly. Na ní je sousoší představující křest Páně v Jordánu. Vzadu je oltář sv. Sebastiána. Schránky a ostatky svatých, umístěné na obou zadních oltářích, jsou orámovány benátskými zrcadly.

Křížová cesta je nová keramická práce.

Obrazy na zábradlí kůru představují 12 apoštolů: zleva sv. Ondřej, Šimon, Juda Tadeáš, Matouš, Jan, Pavel, Petr, Jakub st., Jakub ml., Filip, Bartoloměj, Tomáš.

Lustr je dílem zdeších brusíren skla.

Náhrobní kameny ve stěnách kostela patří většinou členům rodinou Hafenbrädelů. Tato rodina pořídila vnitřní zařízení kostela. Kámen vlevo, druhý od vchodu, patří slečně Betynce, majitelce Debrníku, zakladatelce osady po ní zvané Alžbětín.

Varhany pochází z roku 1871. Byly vyrobeny varhanářskou firmou v Regenu. "Oliveta" vlevo od vchodu je lidová práce představující Krista trpícího úzkostmi před nastávajícím mučením a ukřižováním. Spící postavy znázorňují apoštoly Petra, Jakuba a Jana. Kristu se zjevuje anděl a posiluje ho.

Bohoslužby
Kostel na dobové fotografii


[Domovská stránka Železné Rudy | Historie Železné Rudy | Lokalizace na mapě]


[Domovská stránka Retour]
Copyright © 1996 - 2014,
Retour a www.sumava.cz (Šumava.CZ)
Všechna práva vyhrazena.

Apartmány Stará Pošta Apartmány Rudík směnárna RetourEx

Šumava