Výtah z Vyhlášky o místních poplatcích
č. 2/1994 ze dne 1. 7. 1994


Článek 5

1) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt neplatí:
  1. osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci
  2. osoby, kterým byl poskytnut rekondiční pobyt podle zvláštních předpisů
  3. osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náleží přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci zákl. služby a osoby vykonávající civilní službu

Článek 6

1) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt vybírá pro město ve stanovené výši fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Tato osoba za poplatek ručí.

Článek 7

1) Sazba poplatku za lázeňský a rekreační pobyt činí v sezóně pro tuzemce 10,- Kč, v době mimo sezónu 4,- Kč a pro cizince v sezóně 15,- Kč, v době mimo sezónu 10,- Kč za každou osobu a za každý započatý den pobytu, není-li toto den příchodu. Město může stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou. Pro účely této vyhlášky se sezónou rozumí období od 1.6. do 30.9. a od 25.12. do 15.4.

3) Poplatek za rekreační pobyt se nevztahuje na pobyty dětí ve školách v přírodě, včetně jejich doprovodu, na ubytování osob na služebních cestách, nebo při výkonu pracovní činnosti. Tento druh ubytování musí být průkazně uveden v domovní knize.


[Domovská stránka Železné Rudy | Městský úřad Železné Rudy]


[Domovská stránka Retour]
Copyright © 1996 - 2014,
Retour a www.sumava.cz (Šumava.CZ)
Všechna práva vyhrazena.

Apartmány Stará Pošta Apartmány Rudík směnárna RetourEx

Šumava